CONDICIONS D´ÚS

En compliment de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, FLOWLAB PROYECTOS DE INNOVACIÓN SL li informa que és titular del website http://82.223.246.27. D’acord amb l’exigència de l’article 10 de la citada Llei, FLOWLAB PROYECTOS DE INNOVACIÓN SL informa de les següents dades: El titular d’aquesta pàgina web és FLOWLAB PROYECTOS DE INNOVACIÓN SL, amb CIF B62832811 i domicili social a FLOWLAB PROYECTOS DE INNOVACIÓN SL; AVDA TORREBLANCA Nº 57 1 A 4, 08173 SANT CUGAT DEL VALLÈS inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona en el tom 34428, foli 0063, secció General, Fulla 246310. L’adreça de correu electrònic de contacte amb l’empresa és administracion@flowlab.biz

USUARI I RÈGIM DE RESPONSABILITATS

La navegació, accés i ús pel website de FLOWLAB PROYECTOS DE INNOVACIÓN SL confereix la condició d’usuari, pel que s’accepten, des de la navegació per les pàgines de FLOWLAB PROYECTOS DE INNOVACIÓN SL, totes les condicions d’ús aquí establertes sense perjudici de l’aplicació de la corresponent normativa d’ obligat compliment legal segons el cas. Les pàgines web de FLOWLAB PROYECTOS DE INNOVACIÓN SL proporcionen gran diversitat de informació, serveis i dades. L’usuari assumeix la seva responsabilitat en l’ús correcte del website. Aquesta responsabilitat s’estendrà a: La veracitat i licitud de les informacions aportades per l’usuari en els formularis estesos per FLOWLAB PROYECTOS DE INNOVACIÓN SL per a l’accés a certs continguts o serveis oferts per les webs. L’ús de la informació, serveis i dades oferts per FLOWLAB PROYECTOS DE INNOVACIÓN SL contràriament al disposat per les presents condicions, la Llei, la moral, els bons costums o l’ordre públic, o que de qualsevol altre mode puguin suposar lesió dels drets de tercers o del mateix funcionament del website.

FLOWLAB PROYECTOS DE INNOVACIÓN SL no es fa responsable del contingut de les pàgines web a les que l’usuari pugui accedir a través dels enllaços establerts en el seu website i declara que en cap cas procedirà a examinar o exercitar cap tipus de control sobre el contingut d’altres pàgines de la xarxa. Així mateix, tampoc garantirà la disponibilitat tècnica, exactitud, veracitat, validesa o legalitat de pàgines alienes a la seva propietat a les que es pugui accedir per mitjà dels enllaços.

FLOWLAB PROYECTOS DE INNOVACIÓN SL declara haver adoptat totes les mesures necessàries per evitar qualsevol dany que, als usuaris del seu website, poguessin derivar-se de la navegació per les seves pàgines web. En conseqüència, FLOWLAB PROYECTOS DE INNOVACIÓN SL no es fa responsable, en cap cas, dels eventuals danys que per la navegació per Internet pogués patir l’usuari.

MODIFICACIONS

FLOWLAB PROYECTOS DE INNOVACIÓN SL es reserva el dret a realitzar les modificacions que consideri oportunes, sense avís previ, en el contingut del seu website. Tant en el referent als continguts del website, com en les condicions d’ús del mateix o en les condicions generals de contractació. Aquestes modificacions podran realitzar-se, a través del seu website, de qualsevol forma admissible en dret i seran d’obligat compliment durant el temps en que es trobin publicades en la web i fins que no siguin modificades vàlidament per altres posteriors.

RESERVA DE COOKIES

FLOWLAB PROYECTOS DE INNOVACIÓN SL es reserva el dret d’utilitzar cookies en la navegació de l’usuari pel seu website per a facilitar la personalització i comoditat de la navegació. Seguint la política de protecció de dades de l’empresa, FLOWLAB PROYECTOS DE INNOVACIÓN SL informa que les cookies s’associen a l’usuari anònim i al seu ordinador, i no proporcionen per si mateixes el nom i cognoms de l’usuari. L’usuari té la possibilitat de configurar el seu navegador de manera que se li informi de la recepció de cookies, podent, si així ho desitja, impedir que siguin instal·lades en el seu disc dur. No obstant, per a l’accés al website de FLOWLAB PROYECTOS DE INNOVACIÓN SL no serà preceptiva la instal·lació de cookies.

PROPIETAT INTEL┬ĚLECTUAL

Els drets de propietat intel·lectual i industrial derivats de tots els textos, imatges, així com dels mitjans i formes de presentació i muntatge de les seves pàgines pertanyen, per si mateixes o com cessionària, a FLOWLAB PROYECTOS DE INNOVACIÓN SL. Seran, per tant, obres protegides com propietat intel·lectual per l’ordenament jurídic espanyol, sent-li aplicables tant la normativa espanyola i comunitària en aquest camp, com els tractats internacionals relatius a la matèria i subscrits per Espanya. Tots els drets reservats. En compliment de la Llei de la Propietat Intel·lectual es prohibeix expressament la reproducció, distribució, comunicació pública i utilització, de la totalitat o part dels continguts de les seves pàgines web sense el consentiment exprés de FLOWLAB PROYECTOS DE INNOVACIÓN SL.

ACCIONS LEGALS, LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ

FLOWLAB PROYECTOS DE INNOVACIÓN SL es reserva així mateix la facultat de presentar les accions civils o penals que consideri oportunes per la utilització indeguda de les seves pàgines web i continguts o per l’incompliment de les presents condicions.

La relació entre l’usuari i FLOWLAB PROYECTOS DE INNOVACIÓN SL es regirà per la normativa espanyola vigent i seran competents per a decidir sobre qualsevol controvèrsia que es pogués suscitar entre l’usuari i FLOWLAB PROYECTOS DE INNOVACIÓN SL, els jutjats o tribunals propis de la localitat de BARCELONA.

Tornar